POMOĆ U POSLOVANJU (Consulting)

Pored osnivanja preduzeća, preregistracija i gašenja istih, firma VIBEKO CONSULTING pruža i čitav niz drugih pravnih i savetodavnih usluga, kao i pomoć u poslovanju novoformiranih ili postojećih preduzeća i radnji:


PRAVNE USLUGE

 1. Izrada statuta preduzeća
 2. Izrada knjige odluka
 3. Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i pomoć u odabiru kvalitetne Agencije, sa odgovarajućom licencom, za izradu Akta o proceni rizika
 4. Izrada biznis planova
 5. Pravna pomoć u učestvovanju preduzeća na konkursima za podsticajna sredstva (kod NSZ, Fonda za razvoj RS itd.)

SAVETODAVNE USLUGE

 1. Konsultacije
 2. Pomoć pri odabiru knjigovotstvene agencije
 3. Analiza postojećih ili predloženih ugovora
 4. Pomoć u ostvarivanju raznih poreskih i drugih finansijskih olakšica
 5. Pomoć u registraciji preduzeća kod nadležnih organa državne uprave
 6. Pomoć pri dobijanju sertifikata, licenci, dozvola, mišljenja i drugih akata neophodnih za rad neke specifične delatnosti, kod nadležnih organa
 7. Pomoć pri zapošljavanju radnika
 8. Pomoć pri upućivanju radnika na rad u inostranstvo
 9. Pomoć pri dovođenju radne snage iz inostranstva
 10. Pomoć pri odabiru radnika i organizovanju konkursa za specifična radna mesta
 11. Obuka poslodavaca početnika u odabiru radnika
 12. Pomoć u organizaciji seminara, kurseva i predavanja
  • Odabir sale
  • Organizacija seminara sa satnicom
  • Priprema pratećeg materijala
  • Odabir predavača

Za sve dodatne informacije…

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress