OBRASCI AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

Agencija za privredne registre je u skladu sa Zakonom o APR, kao i Zakonom o postupku registracije, formirala obrasce (registracione prijave) za sve procedure i registre (pravna lica, preduzetnici, uduruženja i dr.) koje ona vodi.

Sve registracione prijave lako se mogu naći na portalu APR u odeljcima OBRASCI kod svakog pojedinačnog registra koji Agencija vodi.

Registracione prijave su formirane u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja i lako (i naravno besplatno) se mogu skinuti sa portala i otštampati.

Tako otštampane i popunjene registracione prijave u potpunosti su ispravne i mogu se koristiti kod predaje predmeta u Agenciji – POTPUNO BESPLATNO.

Sve ovo napominjemo jer smo primetili da mnogi ne znaju za ovakvu mogućnost, pa registracione prijave traže direktno u Agenciji (u štampanom formatu), gde se ta usluga naplaćuje u iznosu od 120,00 RSD po jednoj registracionoj prijavi.

Znamo da to nije neki veliki trošak, ali moramo da napomenemo da se on uvećava prilikom uplate u pošti za još 45,00 RSD, pa samim tim ukupno iznosi 165,00 RSD po jednoj registracionoj prijavi.

Naravno u slučajevima gde se javlja potreba za više registracionih prijava, ovaj trošak se uvećava.

PREPORUKA

  • Naša preporuka je da sami pre odlaska u APR pronađete željene obrasce, skinete ih sa portala Agencije, popunite u kompjuteru i takve ih otštampate.
  • Ovako pripremljena registraciona prijava, ne samo da je BESPLATNA već je i preglednija, čime izbegavate mogućnost odbačaja vašeg predmeta zbog nečitljivosti.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress