ELEKTRONSKO OSNIVANJE FIRME – PEČAT

Na ovoj strani pozabavićemo se najnovijim tekovinama koje su donele izmene i dopune Zakona o privrednim društvima, koje su sprovedene sa ciljem da se građanima omogući lakše i brže poslovanje bez odlaska u APR, kao i ukidanje obaveze korišćenja i posedovanja pečata u poslovanju Privrednih društava.

Najpre da napravimo kraći osvrt na elektronsko osnivanje firme, koje je započeto još početkom 2018. godine, kada je omogućena online registracija Preduzetničkih radnji, što je od 01.10.2018. godine prošireno i na osnivanje jednočlanih d.o.o..

Veoma pompezno je sve ovo najavljeno, pa je čak i medijski ispraćena prva online registracija preduzetnika, što je protumečeno kao veliki korak napred u poslovnom ambijentu Srbije.

Međutim, veoma brzo su se pojavili i prvi problemi sa ovakvim načinom registracije. Naime, procedura namenjena online registraciji kaže da kada se podnese online zahtev za registraciju preduzetnika i plati taksa od 1000,00 RSD (što je manje od standardnih 1500,00 RSD za predavanje u APR), po usvajanju predmeta APR korisniku, takođe, online šalje Rešenje o obavljenoj registraciji firme, bez potpisa i pečata. To je ključan problem jer korisnik tako dobijeno rešenje štampa i nosi sa sobom kao dokaz da je firma registrovana.

Problem nastaje kada se to rešenje pokaže trećim licima, a prva treća lica kod kojih korisnik odlazi sa takvim rešenjem su banke, kako bi novi preduzetnik otvorio poslovni račun.

E tu dolazi do prave dramaturgije, jer banke kada vide rešenje bez potpisa i plavog pečata, ne žele ni da razgovaraju sa Vama, a kamoli da uđu u postupak otvaranja računa. Šta više, primoravaju Vas da se pojavite sa Rešenjem snabdevenim potpisom i pečatom.

Vama, kao novom preduzetniku, kome je poslovni račun preko potreban za poslovanje, ne preostaje ništa drugo nego da odete u APR i zatražite da Vam se na rešenje stavi potpis i pečat.

Kada se pojavite fizički u APR (to je ono što ste hteli u startu da izbegnete) i zatražite da Vam se na otštampano rešenje stavi potpis i pečat registratora, ljubazno Vam se objasni da je to nemoguće. Tada Vam osoblje APR preporuči jedino moguće rešenje, a to je da iskoristite njihovu uslugu prepisa odluke registratora i izvoda o registrovanim podacima o preduzetnika, ali i da za tu uslugu platite dodatnih 900,00 RSD.

Tako ne samo da ste na kraju primorani da fizički odete u APR, nego Vas i ukupan trošak registracije košta 1900,00 RSD, što je svakako skuplje od standardnih 1500,00 RSD. Vaše lično nerviranje oko svega ovoga ne računamo (izračunajte sami).


Slična situacija je i sa pečatom Privrednog društva.

Naime, još pre uvođenja elektronske registracije Privrednih društava, postepeno su donošene odluke o ukidanju korišćenja pečata Privrednih društava u pojedinim segmentima poslovanja, da bi i zvanično od 01.10.2018. godine to bilo ukinuto u potpunosti.

Prva institucija koja je prihvatila poslovanje bez pečata je upravo APR i sa žaljenjem možemo da konstatujemo da je to za sada i jedina institucija koja po ovom pitanju ne pravi nikakve probleme.

Sledeći korak je bio ukidanje pečata u platnom prometu (od oktobra 2017. godine) i banke su bile primorane da poštuju te odluke, ali nevoljno.

Šta više i godinu dana kasnije, banke gledaju na svaki način da Vas primoraju da napravite i koristite pečat u svome poslovanju, a samim tim i u platnom prometu.

Ovakvo ponašanje banaka je i razumljivo, to su ipak privatne firme, preko kojih idu sve vaše novčane transakcije, pa njihova želja da se maksimalno zaštite od eventualnih grešaka ili zloupotreba je potpuno na mestu.
Paradoks nastaje, kada ponašanje prema upotrebi pečata vidite kod državnih isntitucija, kao što su Poreska uprava, Carina, razna ministarstva i dr.

Kod njih je bez pečata nemoguće završiti određene stvari i procedure, bez obzira što je njihov osnivač (Država) donela Zakon po kome upotreba pečata nije neophodna.

PREPORUKA

  • Naša preporuka je da bar još neko vreme radite i poslujete na načine i prakse koji su provereni i ustaljeni, bez obzira što su naizgled skuplji.
  • Takođe, preporučujemo da ipak odvojite još malo novca i napravite sebi pečat, gde ćete se na taj način poštediti bespotrebnog objašnjavanja gde god da se pojavite.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress