OVERA KOD JAVNOG BELEŽNIKA (NOTARA) – O ČEMU VODITI RAČUNA?

Tokom višegodišnjeg iskustva u radu, kako sa početnicima tako i sa znatno iskusnijima u biznisu primetili smo neke probleme vezane za overu dokumenata kod nadležnih javnih beležnika, sa čijim uslugama se susreću svi koji žele ili već imaju firmu.

Jedan od većih problema jeste i cena za overu potpisa, koja može biti u svoje lično ime (fizičko lice) ili u ime firme (pravno lice), dok se seolemnizacijama nećemo ovom prilikom baviti.

Naime, po zvaničnom tarifniku overa potpisa za fizička lica iznosi 360,00 RSD dok za pravna lica iznosi 1260,00 RSD po jednom potpisu.

Često se dešava, i to najviše kod početnika, da beležnici tj. njihovi zaposleni, traže za overu potpisa fizičkog lica da se plati iznos od 1260,00 RSD po potpisu, kao da je u pitanju overa potpisa za pravno lice.

Na primer prilikom osnivanja firme (pr ili d.o.o. oblika svejedno) praksa nam je da klijentima uz dokumentaciju damo za overu i OP obrazac (obrazac overenog potpisa), kako bi ga overili u jednom odlasku kod beležnika, budući da će im taj isti obrazac biti neophodan prilikom otvaranja računa u poslovnoj banci. To je tipična overa potpisa fizičkog lica i njena cena mora da bude 360,00 RSD po potpisu. Ipak dešava se da kod nekih beležnika njihovo osoblje ubeđuje naše klijente kako je u pitanju overa potpisa pravnog lica i pokušava da im naplati skuplju tarifu.

PREPORUKA

  • Naša preporuka za sve takve slučajeve je da napuste prostorije tog beležnika i da odu kod nekog drugog čije osoblje poznaje pravila i cenovnik overe.
  • Takođe, važno je napomenuti da se overa potpisa bez solemnizacije može uraditi kod bilo kog beležnika u Srbiji, bez obzira na mesto boravka osobe koja overava dokumenta ili sedišta firme za koju se dokumenta overavaju.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress