VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA PAUŠALCE: Izdavanje računa obaveza i bez fiskalne kase

  • jun 17, 2013
  • By Viktor
post-featured-image

Poreski obveznici – paušalci, koji su oslobođeni izdavanja fiskalnog računa, obavezni su da za izvršeni promet izdaju običan račun, shodno Zakonu o zaštiti potrošača.

Preduzetnici koji plaćaju porez na paušalno utvrđeni prihod, nisu dužni da evidentiraju promet preko fiskalne kase, u skladu sa odredbama Zakona o fiskalnim kasama i Uredbom o određivanju delatnosti, kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Takođe, nisu dužni da na vidnom mestu u objektu u kome obavljaju promet dobara na malo, odnosno promet usluga fizičkim licima, istaknu obaveštenja o izdavanju fiskalnog isečka – računa, ali su obavezni da izdaju običan račun.

Ukoliko poreski obveznik nije paušalac i ima zakonsku obavezu da izdaje fiskalne račune, mora o tome istaći i vidno obaveštenje, a ako ipak sve to ne čini, korisnik usluge ili kupac dobara ima pravo, prema Zakonu o fiskalnim kasama, da ne plati račun ako nije dobio fiskalni isečak.Taxpayers – lump sum, which are exempt from the issue of fiscal accounts, are required to issue traffic carried by an ordinary bill, according to the Consumer Protection Act.

Entrepreneurs who pay tax on a lump sum income, are not required to document the cash register in accordance with the provisions of the Cash Registers and the Regulation on determining the activity, with whose performance is no obligation to register in the cash register.

You are not bound to a prominent place in the facility where they supply goods to retailers, and sales services to individuals, notice of the issuance of the fiscal available – bills, but they are required to issue regular account.

If the taxpayer is not a lump and has a legal obligation to issue fiscal receipts, shall so note and prominent notice, and if he does not do it all, the customers or the buyer of goods has the right, pursuant to the cash registers, not to pay the bill if it is not got a fiscal receipt.