PORESKO SAVETOVANJE I RAZVOJ POSLOVANJA

POREZI

Pokretanjem sopstvenog biznisa neminovno zakoračujete i u svet poreske administracije, koja vas neumorno prati u vašem razvoju i težnji u ostvarivanju što boljih rezultata.

Od samog starta primorani ste da donosite veliki broj odluka, rešavate tekuće i goreće probleme, kao i da planirate buduće poslovne poteze, projekte i investicije.

I sami shvatate da je jednom napravljena firma poput živog organizma, zavisna od brojnih faktora, kako bi uspešno egzistirala i razvijala se.

Svakako najznačajniji uticaj na poslovanje i funkcionisanje jedne firme ima poreska politika Republike Srbije, kojom se firmama nameću raznorazna ograničenja, zaduženja, rokovi i obaveze.

Poput vaše firme i poreska politika je, takođe, veoma živa i dinamična stvar, koje se konstantno menja, gotovo na dnevnom nivou.

Za većinu privrednika gotovo je nemoguće da se sve drži pod kontrolom, da se isprate svi doneti zakoni, podzakonski akti, kao i druga regulativa, koja se nameće i opterećuje privredu.

Međutim, svaki privrednik je svestan da nepoznavanje zakona i ostale regulative vas ne oslobađa odgovornosti, pa vas slučajni propusti i greške neće osloboditi od istih u vidu prekršaja, kazni, pa čak i krivične odgovornosti.

Mi vam možemo pomoći u vašim nedoumicama po pitanjima poreske politike.

Obratitet nam se i saznajte o :

 • PDV-u
 • Paušalnom porezu
 • Lokalnim porezima i taksama
 • Porezu na dobit
 • Porezu na prihode od nepokretnosti i dr.

BONITETAccounts

Free Trial

Projects

SSL

SSL

SSL

Your Text

Your Text

Vibeko 

BONITET

KONTAKT

Analiza firme

Analiza prihoda i rashoda

Analiza delatnosti

Provera zaduženosti

Plaćanje obaveza

Zaposleni

Konkurentnost

Razvojni potencijal

Cene su prikazane bez PDV-a i ne uključuju troškove overe kod javnih beležnika

U svom poslovanju privrednici se gotovo svakodnevno susreću sa drugim firmama u različitim oblicima – kao partneri u zajedničkom projektu, kao izvođači ili podizvođači, kao dobavljači, naručioci, konsultanti, pružaoci ili primaoci usluga, kupci ili prodavci itd.

Vlasniku jedne firme ili investitoru zainteresovanom za ulaganje u neku firmu u Srbiji nije lako da donese odluku kome da poveri analizu boniteta budućih partnera.

Ovaj segment tržišta nije pravno regulisan i još uvek se ne izdaju licence ili druge potvrde o stručnosti za ovu vrstu posla.

Procenom boniteta se praktično bave svi koji na bilo koji način imaju veze sa svetom finansija: od Agencije za privredne registre, koja je od Narodne banke Srbije nasledila da vodi zvaničan Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu, preko banaka, koje procenu uglavnom rade za sopstvene potrebe prilikom odlučivanja o dodeli kredita, do revizorskih i mnoštva konsultantskih kuća.

Vibeko consulting omogućuje našim klijentima da za vaše potrebe uradi analizu boniteta željene firme.

U mogućnosti smo da Vam ponudimo bonitetni izveštaj sastavljen od podataka koji stvaraju jasnu sliku o profilu kompanija i segmentu tržišta koje zauzimaju.

Analizirajte svoje partnere i klijente i poverenje bazirajte na činjenicama.

UGOVORI I DRUGA PRAVNA AKTA

Naša firma Vibeko consulting je u mogućnosti da vam pruži svu neophodnu pravnu podršku u vašim ugovornim odnosima sa trećim licima, od početnih pregovora, preko zaključenja, sve do realizacije sklopljenog Ugovora.

Naš cilj je da vam pomognemo, štiteći vaš interes i uvažavajući treću stranu, da stvorite što bolji ugovorni odnos, koji bi omogućio realizaciju sa najboljim mogućim rezultatom na zadovoljstvo vas i vaših partnera.

Imamo iskustvo u velikom broju poslovnih odnosa i sklapanju najrazličitijih ugovora, kao što su:

 • Ugovori o kupoprodaji robe i usluga
 • Ugovori o cesiji
 • Ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji
 • Ugovori o zajedničkom ulaganju
 • Ugovori o statusnim promenama (spajanja, podele, razdvajanja, pripajanja i sl.)
 • Ugovori o zastupanju itd.

***

Vibeko consulting pruža pravnu podršku svojim novim i starim klijentima u analizi i tumečenju svih pravnih akata na koje oni nailaze u svome poslovanju.

Ako niste sigurni da vam je pertnerska firma predložila ugovor ili bilo kakav drugi obavezujući akt u skladu sa vašim dogovorom, slobodno nam se obratite da zajedno uradimo analizu predloženog akta i napravimo primedbe i izmene, na obostrano zadovoljstvo.

ZASTUPANJE U SPOROVIMA

Ako druga ugovorna strana ne ispunjava svoje ugovorne obaveze, ili ako je Vaša kompanija tužena iz istog razloga, razmatramo i analiziramo sve moguće opcije sa Vama.

Ukoliko već postoji privredni spor pred sudom ili arbitražom, težimo da ga rešavamo na najefikasniji način sa maksimalnim ishodom za klijenta.

DOBRODOŠLI U POSLOVNI SVET

Na pravom ste mestu!

Negujemo i insistiramo na odgovornom poslovanju, kao sastavnom delu dugoročne poslovne strategije. Ulažemo u dugoročne i stabilne odnose sa svojim klijentima, kao i sa uslužnim servisima državnih organa i institucija, čime aktivno doprinosimo razvoju i dobrobiti poslovnog ambijenta čiji smo neodvojivi deo.

Završite sve na jednom mestu
Više...
Online praćenje predmeta
Više...
Pomoć i podrška
Više...
Najpovoljnije cene
Više...
right-side-image