DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆUAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Your Text

Vibeko DOO Osnovni

11.999 RSD

Izrada dokumentacije

Registracija u APR

Registracione takse

Izrada automat pečata

Otvaranje bankovnog računa

Cene su prikazane bez PDV-a i ne uključuju troškove overe kod javnih beležnika

Pored Preduzetnika (PR), kao najbrojnijeg oblika privrednog društva, sa svojstvom fizičkog lica, Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO), je svakako najzastupljeniji oblik privrednog društva sa svojstvom pravnog lica i najčešći je izbor privrednog društva u svetu biznisa kod nas.

Ostali oblici privrednih društava, kao što su Ortačka društva (OD) ili Komanditna društva (KD) se sve ređe javljaju.

Osnivanjem društva sa ograničenom odgovornošću (DOO) kao najtipičnijeg oblika privrednih društava sa svojstvom pravnog lica, omogućava se odvajanje imovine i odgovornosti osnivača (vlasnika), kao i ostvarenje izvesnih ciljeva koje ne bi bilo moguće postići individualno, bez udruživanja ljudi i sredstava, odnosno imovine.

Ovo znači da privrednu delatnost obavlja samo privredno društvo, pri čemu je imovina vlasnika, kao i odgovornost vlasnika odvojena od imovine i obaveza DOO, što nas dovodi do činjenice da društvo sa ograničenom odgovornošću ima sopstvenu imovinu kojom odgovara za svoje obaveze.

Iako bi neki rekli da su mane DOO firme u zahtevnijoj papirologiji, obaveznom knjigovotstvu, nemogućnosti podizanja novca u svakom trenutku bez pravdanja i sl., mnogo je veći broj prednosti zbog kojih se pojedinci ili partneri opredeljuju upravo za ovaj pravni oblik.

Tako DOO firma omogućava veču prepoznatljivost, nizak osnivački kapital (minimum 100 RSD), mogućnost dokapitalizacije, veći obim poslovanja, ograničenu odgovornost članova/osnivača i dr.

ODABIR IMENA

Procedura osnivanja DOO privrednog društva započinje odabirom imena.

Izbor imena vaše buduće firme je važan segment celokupnog budućeg poslovanja. To je ime po kome će vas klijenti pamtiti i koje će stvarati prvi utisak o vama, uslugama i proizvodima koji nudite.

Budite pažljivi i jedinstveni u kreiranju imena.

Pravila izbora imena definisana po Zakonu o privrednim društvima nameću određena ograničenja prilikom odbaira imena za novu firmu.

Nije dovoljno da nema registrovane firme pod tim željenim imenom, već je neophodno i da ime bude dovoljno različito od prvog sličnog imena. Treba imati u vidu i zabranu korišćenja nekih reči u nazivu bez prethodnih saglasnosti (imena država, gradova, termina koji asociraju na drugu pravnu formu i dr.), kao i to da neke reči APR ne prepoznaje kao razliku u definisanju naziva firme (komerc, trade, group, company, export, import, inženjering i sl.).

Imajući sve ovo u vidu tokom dugogodišnje prakse shvatili smo da odabir imena može da se pretvori u ozbiljan problem.

Zato smo vam omogućili da preko našeg sajta, potpuno besplatno proverite budući naziv za vaše DOO privredno društvo, kako bi ste bili sigurni da je isti slobodan za registraciju.

Pošaljite nam predlog imena putem ove forme

P D VAccounts

Free Trial

Projects

SSL

SSL

SSL

SSL

SSL

Your Text

Vibeko DOO Napredni

KONTAKT

Izrada dokumentacije

Registracija u APR

Registracione takse

Izrada automat pečata

Otvaranje bankovnog računa

Usluge sudskih tumača

Licence

Doregistracije

Posebni zahtevi

Cene su prikazane bez PDV-a i ne uključuju troškove overe kod javnih beležnika

Pokretanjem sopstvenog biznisa u formi pravnog lica (DOO), neminovno zakoračujete i u svet poreske administracije, koja je neraskidivo povezana sa svim oblicima privrednih društava, pa tako i sa društvom sa ograničenom odgovornošću.

Poreska politika vezana za pravna lica nudi mogućnost izbora poreskog sistema prilikom osnivanja DOO firme, tj. započinjanja biznisa.

Tako je novim firmama data mogućnost da prilikom osnivanja odaberu da li žele da budu u sistemu PDV-a ili ne.

Ulazak u sistem PDV-a je velika enigma većine početnika prilikom postavke svoga biznisa. Problem je utoliko veći usled nedostatka kvalitetnih informacija po ovom pitanju.

Najveće dileme i nedoumice po pitanju PDV-a javljaju se oko toga ko je obavezan da ga plaća, a ko ne. Takođe, često se misli da je PDV obavezan za DOO firme, dok za druge nije itd.

U svakom slučaju obveznici poreza su, prema Zakonu o PDV, svi oni koji tokom obavljanja delatnosti vrše promet usluga i dobara uz određenu nadoknadu, a čiji je promet veći od 8.000.000 RSD.

U PDV sistem se može ući na dva načina:

  1. Dobrovoljno – kada firma ili pojedinac, iz različitil interesa, izraze želju da budu u sistemu PDV-a pa se od samog osnivanja prijavljuju na isti i
  2. Obavezno – kada firma ili pojedinac, iz različitih interesa, ne žele da budu u sistemu, ali svojim prometom (većim od 8.000.000 RSD) su zakonski primorani da to učine.

DOBRODOŠLI U POSLOVNI SVET

Na pravom ste mestu!

Negujemo i insistiramo na odgovornom poslovanju, kao sastavnom delu dugoročne poslovne strategije. Ulažemo u dugoročne i stabilne odnose sa svojim klijentima, kao i sa uslužnim servisima državnih organa i institucija, čime aktivno doprinosimo razvoju i dobrobiti poslovnog ambijenta čiji smo neodvojivi deo.

Završite sve na jednom mestu
Više...
Online praćenje predmeta
Više...
Pomoć i podrška
Više...
Najpovoljnije cene
Više...
right-side-image