UDRUŽENJA GRAĐANA – NEVLADINE ORGANIZACIJEAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Vibeko UG Osnovni

12.000 RSD

Izrada dokumentacije

Registracija u APR

Registracione takse

Izrada automat pečata

Cene su prikazane bez PDV-a i ne uključuju troškove overe kod javnih beležnika

Udruženje građana je neprofitna – nevladina organizacija (NVO) sa svojstvom pravnog lica, koju osniva više fizičkih ili pravnih lica radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa, ili opšteg cilja, koje pojedinačno ne mogu da ostvare.

Podrazumeva se da ciljevi i interesi Udruženja građana nisu u suprotnosti sa zakonskim propisima i Ustavom Republike Srbije, odnosno da nisu usmereni ka nasilnom rušenju ustavnog poretka i narušavanju teritorijalnog integriteta Republike, ka kršenju ljudskih i manjinskih prava koja su zajemčena, ka podsticanju netrpeljivosti, neravnopravnosti i mržnje (koja se zasniva na polnoj, verskoj, rasnoj, nacionalnoj ili bilo kakvom drugom pripadnosti ili na posebnostima i karakteristikama u smislu fizičkih i psihičkih sposobnosti).

Bitna odrednica udruženja građana je da je u pitanju neprofitna organizacija, što je jasno istaknuto prilikom njenog osnivanja i definisanja akata o osnivanju (u suprotnom ne bi se tako ni zvalo, već bi bilo privredno društvo).

Postoje tri vrste Udruženja:

1. Udruženja na bazi učlanjenja – najčešći oblik zasnovan na dobrovoljnom učlanjenju radi ostvarivanja najšire lepeze ciljeva
2. Strukovna udruženja – poseban odblik udruženja zasnovan na dobrovoljnom učlanjenju radi ostvarivanja ciljeva iz određene struke ili delatnosti (npr. Udruženje logopeda, Udruženje likovnih umetnika itd.)
i
3. Poslovna udruženja – takođe, poseban oblik udruženja zasnovan na dobrovoljnom učlanjenju, najčešće pravnih ali i fizičkih lica (registrovanih po Zakonu o privrednim društvima), radi ostvarivanja zajedničkih poslovnih ciljeva.

ODABIR IMENA

Procedura osnivanja UG započinje odabirom imena.

Izbor imena budućeg Udruženja je važan segment celokupnog budućeg poslovanja. To je ime po kome će vas zajednica uočiti i pamtiti i koje će stvarati prvi utisak o vama i ciljevima za koje se zalažete.

Budite pažljivi i jedinstveni u kreiranju imena.

Pravila izbora imena definisana po Zakonu o udruženjima nisu tako rigorozna i komplikovana kao kod Privrednih društava, ali i tu postoje određena ograničenja.

Zabranjeno je korišćenje takvih naziva koji bi dovodili u zabludu o kom pravnom obliku se radi, kao i naziva koji mogu da dovedu u zabludu da se radi o nekom državnom organu ili instituciji i sl..

S druge strane, ukoliko se vaš predlog imena Udruženja razlikuje od već registrovanih Udruženja, nema nikakvih smetnji da se to ime ne koristi u budućnosti.

Imajući sve ovo u vidu znamo da je ime Udruženja značajno lakše odabrati i definisati, ali da ne bi ste bili u nedoumici omogućili smo vam da preko našeg sajta, potpuno besplatno proverite budući naziv za vaše Udruženje, kako bi ste bili sigurni da je isti slobodan za registraciju.

Pošaljite nam predlog imena putem ove forme

PRIHODI UDRUŽENJAAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Vibeko UG Osnovni

12.000 RSD

Izrada dokumentacije

Registracija u APR

Registracione takse

Izrada automat pečata

Cene su prikazane bez PDV-a i ne uključuju troškove overe kod javnih beležnika

Iako je Udruženje građana po istoimenom Zakonu definisano kao neprofitna organizacija, to ne znači da Udruženja ne mogu da prihoduju određena sredstva, koja im svakako trebaju za nesmetano funkcionisanje i ostvarivanje proklamovanih ciljeva.
Udruženje može ostvarivati prihode, potpuno legalno, na bazi člana 36. Zakona o Udruženjima („Službeni glasnik RS“ br. 51/2009) koji glasi:

„Udruženje može sticati imovinu od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona (u novcu ili naturi), finansijskih subvencija, ostavina, kamata na uloge, zakupnine, dividendi i na drugi zakonom dozvoljeni način.

Fizička i pravna lica koja daju priloge i poklone udruženjima mogu biti oslobođena odgovarajućih poreskih obaveza u skladu sa zakonom kojim se uvodi odgovarajući javni prihod.“

Pored ostvarivanja prihoda opisanih u prethodnom pasusu UG mogu i da obavljaju i jednu privrednu delatnost, radi sticanja prihodu u svrhu ostvarivanja proklamovanih ciljeva.

Obavljanje privredne delatnosti mora biti predviđeno Statutom udruženja i doregistrovano u registar Privrednih društava.

SPORTSKA UDRUŽENJAAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Vibeko SU Osnovni

18.000 RSD

Izrada dokumentacije

Registracija u APR

Registracione takse

Izrada automat pečata

Cene su prikazane bez PDV-a i ne uključuju troškove overe kod javnih beležnika

Poseban vid Udruženja, koji se registruje na osnovu kombinacije Zakona o udruženjima i Zakona o sportu, su takozvana Sportska udruženja (SU), namenjena za ostvarivanje ciljeva u oblasti sportskih aktivnosti i delatnosti.
Ciljevi SU mogu biti veoma raznovrsni i odnose se na popularizaciju određenih grana sporta.

Isto kao i klasična udruženja i SU imaju svojstvo pravnog lica i po Zakonima su definisana kao neprofitne organizacije.

DOBRODOŠLI U POSLOVNI SVET

Na pravom ste mestu!

Negujemo i insistiramo na odgovornom poslovanju, kao sastavnom delu dugoročne poslovne strategije. Ulažemo u dugoročne i stabilne odnose sa svojim klijentima, kao i sa uslužnim servisima državnih organa i institucija, čime aktivno doprinosimo razvoju i dobrobiti poslovnog ambijenta čiji smo neodvojivi deo.

Završite sve na jednom mestu
Više...
Online praćenje predmeta
Više...
Pomoć i podrška
Više...
Najpovoljnije cene
Više...
right-side-image