PREDUZETNIČKA RADNJAAccounts

Free Trial

SSL

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Vibeko PR Osnovni

5.000 RSD

Izrada dokumentacije

Registracija u APR

Registracione takse

Izrada automat pečata

Otvaranje bankovnog računa

Cene su prikazane bez PDV-a i ne uključuju troškove overe kod javnih beležnika

Preduzetnička radnja, kao najjednostavniji pravni oblik privrednog društva po istoimenom Zakonu, je svakako i prvi izbor početnika u svetu biznisa.

Ovaj pravni oblik privrednog društva je svakako najbolji za male poslovne ideje koje treba sprovesti u delo.

Pružanje raznovrsnih usluga, zanatske usluge, male komšijske prodavnice, kiosci, frizerski saloni i dr. su najčešće delatnosti koje se vezuju za pojam preduzetnika u Srbiji.

Pogodnosti ovog pravnog oblika firme se ogledaju u brzoj registraciji, jednostavnim procedurama, paušalnom porezu ili vođenju knjiga, mogućnosti mirovanja, kao i brzom gašenju.

Takođe, ovaj pravni oblik je idelan i za ljude koji bi iz radnog odnosa da ponude tržištu neke svoje usluge i proizvode, kao legalan oblik firme za obavljenje dopunske delatnosti.

ODABIR IMENA

Krajnje jednostavna procedura osnivanja PR radnje započinje odabirom imena.

Izbor imena vaše buduće firme je važan segment celokupnog budućeg poslovanja. To je ime po kome će vas klijenti pamtiti i koje će stvarati prvi utisak o vama, uslugama i proizvodima koji nudite.
Budite pažljivi i jedinstveni u kreiranju imena.

Pravila izbora imena definisana po Zakonu o privrednim društvima nameću određena ograničenja prilikom odbaira imena za novu firmu.

Nije dovoljno da nema registrovane firme pod tim željenim imenom, već je neophodno i da ime bude dovoljno različito od prvog sličnog imena. Na sve to treba dodati i zabranu korišćenja nekih reči u nazivu (imena država, gradova, termina koji asociraju na drugu pravnu formu i dr.).

Imajući sve ovo u vidu tokom dugogodišnje prakse shvatili smo da odabir imena može da se pretvori u ozbiljan problem.

Zato smo vam omogućili da preko našeg sajta, potpuno besplatno proverite budući naziv za vašu PR radnju, kako bi ste bili sigurni da je isti Slobodan za registraciju.

Pošaljite nam predlog imena putem ove forme

PUŠALNI POREZAccounts

Free Trial

SSL

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Vibeko PR Osnovni

5.000 RSD

Izrada dokumentacije

Registracija u APR

Registracione takse

Izrada automat pečata

Otvaranje bankovnog računa

Cene su prikazane bez PDV-a i ne uključuju troškove overe kod javnih beležnika

Pokretanjem sopstvenog biznisa u formi preduzetničke radnje, neminovno zakoračujete i u svet poreske administracije, koja je neraskidivo povezana sa svim oblicima privrednih društava, pa tako i sa preduzetnicima.

Ukoliko se preduzetnik opredelio za bavljenje bilo kojom vrstom trgovine, njegova radnja će svakako biti u takozvanom sistemu vođenja poslovnih knjiga ili, ako mu je planirani promet preko 8.000.000 dinara, u PDV sistemu.

Međutim, veliki broj preduzetnika početnika, koji nudi različite vrste usluga ili zanatskih radova, se najčešće opredeljuje za takozvano paušalno oporezivanje.

Mnogi dolaze sa predubeđenjem da je ovo najbolja opcija za njihov budući biznis. U velikom broju slučajeva to jeste tačno, ali ne i uvek.

Ono što je veoma bitno reći jeste da postoji čitav niz paramatera na osnovu kojih se izračunava iznos paušalnog poreza: grupa odabrane delatnosti, prosečna zarada na opštini na kojoj je firma registrovana, broj zaposlenih, tržišni uslovi, starost preduzetnika, površina radnog prostora i dr.

Kao što se vidi iz prethodnog, veliki je broj faktora koji utiču na formiranje paušala. Kada se na to još doda slobodna procena poreskog referenta zaduženog za vašu firmu, postaje gotovo nemoguće sa preciznošću reći koliko će vas koštati taj paušalni porez.

Bez obzira na sve ovo, kao i na neke druge mane paušala, mnogi i dalje ostaju pri svom prvobitnom izboru, jer paušalno oporezivanje ima i značajne prednosti. Tako su: podizanje novca bez pravdanja, jednostavno administriranje i oslobađanje vođenja poslovnih knjiga i dalje najjači stimulans preduzetnicima da se opredeljuju upravo za paušalni porez.

DOBRODOŠLI U POSLOVNI SVET

Na pravom ste mestu!

Negujemo i insistiramo na odgovornom poslovanju, kao sastavnom delu dugoročne poslovne strategije. Ulažemo u dugoročne i stabilne odnose sa svojim klijentima, kao i sa uslužnim servisima državnih organa i institucija, čime aktivno doprinosimo razvoju i dobrobiti poslovnog ambijenta čiji smo neodvojivi deo.

Završite sve na jednom mestu
Više...
Online praćenje predmeta
Više...
Pomoć i podrška
Više...
Najpovoljnije cene
Više...
right-side-image