CENE USLUGA

Inspirisani vašim potrebama sa posebnom pažnjom kreirali smo Vibeko pakete koji će pružiti i više od onoga što očekujete!

Znamo koliko administracija i odlazak u državne institucije može da bude komplikovano zbog nedostatka vremena i velikog broja obaveza koje vreme u kome živimo iziskuje od nas.

Sa željom da postupak registracije Vašeg pravnog lica protekne bez dodatnih komplikacija i u najkraćem mogućem roku, nudimo Vam kompletnu uslugu na jednom mestu, brzo, lako i efikasno, po izuzetno povoljnim cenama.

OSNIVANJE PRAVNIH LICAAccounts

Free Trial

SSL

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Vibeko PR Osnovni

5.000 RSD

Izrada dokumentacije

Registracija u APR

Registracione takse

Izrada automat pečata

Otvaranje bankovnog računaAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Your Text

Vibeko DOO Osnovni

6.000 RSD

Izrada dokumentacije

Registracija u APR

Registracione takse

Izrada automat pečata

Otvaranje bankovnog računaAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Vibeko UG Osnovni

12.000 RSD

Izrada dokumentacije

Registracija u APR

Registracione takse

Izrada automat pečataAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Vibeko SU Osnovni

18.000 RSD

Izrada dokumentacije

Registracija u APR

Registracione takse

Izrada automat pečata

PROMENE KOD PRAVNIH LICA

Izračunajte i pošaljite nam podatke

LIKVIDACIJEAccounts

Free Trial

SSL

Your Text

Your Text

Your Text

Vibeko Likvidacije

12.000,00 RSD

Izrada dokumentacije

Registracija u APR

Registracione takse

Potvrde iz PU i UP

Likvidacija je postupak prestanka privrednog društva koje ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza.

Postupak likvidacije je process koji se obavlja u tri koraka.

  1. Korak – Pokretanje postupka likvidacije i aktiviranje likvidacionog oglasa preko sajta APR, sa minimalnim trajanjem od 120 dana.
  1. Korak – Objava početnog likvidacionog izveštaja. Postupak koji se može sprovesti u periodu od gore pomenutih 120 dana i to tek nakon isteka 90-og dana.
  1. Korak – Brisanje društva iz registra. Završni korak po isteku likvidacionog oglasa od minimum 120 dana od početka otvaranja likvidacionog postupka.

NAPOMENA: Ukoliko je privredno društvo obveznik PDV sistema, u postupku likvidacije pre samog čina brisanja Privredno društvo je obavezno da izađe iz sistema i da o tome dostavi dokaz prilikom podnošenja prijave za brisanje društva iz registra APR.

Za sve one koji žele više, koji imaju specifične zahteve, ili su m prosto neophodne neke dudatne usluge kreirali smo i više naprednih Vibeko paketa.Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Domains

Vibeko PR

Napredni

KONTAKT

Izrada dokumentacije

Registracija u APR

Registracione takse

Izrada automat pečata

Otvaranje bankovnog računa

Knjigovodstvene konsultacije

Podnošenje poreske prijaveAccounts

Free Trial

Projects

SSL

SSL

SSL

SSL

SSL

Your Text

Vibeko DOO Napredni

KONTAKT

Izrada dokumentacije

Registracija u APR

Registracione takse

Izrada automat pečata

Otvaranje bankovnog računa

Usluge sudskih tumača

Licence

Doregistracije

Posebni zahteviAccounts

Free Trial

Projects

SSL

SSL

SSL

Your Text

Your Text

Vibeko 

BONITET

KONTAKT

Analiza firme

Analiza prihoda i rashoda

Analiza delatnosti

Provera zaduženosti

Plaćanje obaveza

Zaposleni

Konkurentnost

Razvojni potencijal