ZAVRŠITE SVE NA JEDNOM MESTU

Firma “Vibeko Consulting” Vam omogućava da sve završite na jednom mestu bez odlaska u APR.

Kod nas nema čekanja u redovima.

Cela procedura se završava u najkraćem mogućem roku.

Kako se zakoni, kao i podzakonska akta, u našoj zemlji po pitanjima registracije firme često menjaju mi ih pratimo i upoznati smo sa njima i na taj način Vam olakšavamo da postupak završite brzo i efikasno.

Ukoliko nećete da idete u APR potrebno je samo da nam date ovlašćenje.

Mi za Vas:

  • popunjavamo sve registracione prijave kao i potrebne uplatnice za takse,
  • podnosimo prijave i podižemo gotova rešenja,
  • izrađujemo pečate i
  • pomažemo Vam da otvorite Vaš Poslovni račun u banci u prostorijama naše firme, bez odlaska u bankarsku filijalu.

 

ONLINE PRAĆENJE PREDMETA

Agencija za privredne register (APR) je omogućila preko svoga portala svim licima da prate statuse predmeta predatih u Agenciji.

Tako i mi pratimo Vaše predmete za koje ste nas opunomoćili, kako bi smo Vas u najkraćem mogućem roku obavestili o ishodu istih.