Moj pčelinjak moja kancelarija – škola pčelarstva

Naziv projektaMoj pčelinjak moja kancelarija – škola pčelarstva
InvestitorOpština Žagubica
Rukovodilac projektaViktor Mratinić, direktor
Projektni tim Prof. dr Mića Mladenović (vođa projekta), Prof.dr Ljubiša Stanisavljević, Doc.dr Marina Mačukanović Jocić, dr Nada Dugalić Vrndić, mr Aneta Georgijev, dipl. inž. Slađan Rašić, dipl.inž.Saša Milosavljević
Datum izrade projektaAvgust 2011. – avgust 2012. godine
Mesto realizacije projektaOpština Žagubica
Vrednost projekta20.000,00 EURA
Cilj projektaProjekat “Moj pčelinjak - moja kancelarija” razvijen je od strane opštine Žagubica u okviru Regionalnog društveno-ekonomskog programa razvoja (RDEPR 2). Projekat je zasnovan je na zajedničkim ekonomskim interesima i uravnoteženom društveno ekonomskom razvoju Zaječarskog, Braničevskog i Podunavskog okruga sa ciljem unapredjenja konkurentnosti i stvaranja perspektivnog pčelarstva, bolje iskorišćenosti raspoloživih resursa, smanjenja nezaposlenosti i povećanja prihoda u ruralnim sredinama kao preduslov unapredjenja standarda i kvaliteta života. Inače, projekat stvara mogućnost za nova zapošljavanja u sektoru poljoprivrede, doprinosi većoj konkurentnosti specifičnih proizvoda (meda iz regije, a posebno Homoljskog meda - proizvoda zaštićenog geografskog porekla), a unapredjuje infrastrukturu u oblasti proizvodnje u pčelarstvu proizvodnih objekata, kvaliteta proizvoda.
Kratak opisPriprema programa rada škole po temama (sa predloženom dinamikom realizacije i predloženim fondom časova).
Priprema materijala - brošure, skripte za polaznike u elektronskoj i štampanoj verziji po temama koje se obrađuju.
Organizovanje i sprovođenje 4 škole u opštinama učesnicima projekta (okvirno 40-60 časova teorijske i 60-40 časova praktične nastave).
Proverena stečena znanja polaznika.
Proverene sposobnosti i znanja postojećih i pčelara početnika.
Obezbeđeni sertifikati za polaznike.