STUDIJA IZVODLJIVOSTI: FABRIKE ZA SUŠENJE I PRERADU KROMPIRA, VOĆA, POVRĆA I LEKOVITOG BILJA

Naziv projektaSTUDIJA IZVODLJIVOSTI: FABRIKE ZA SUŠENJE I PRERADU KROMPIRA, VOĆA, POVRĆA I LEKOVITOG BILJA
Investitor“W.E.G. TEHNOLOGY“ d.o.o. Beograd
Rukovodilac projektaDipl. inž. Branko Mratinić, direktor
Projektni tim Prof. dr Evica Mratinić (vođa projekta), Prof. dr Milan Đević, Prof. dr Branka Žarković, Prof. dr Miladin Ševarlić, Prof. dr Branislav Zlatković, dipl. aecc. Snežana Stojanović, dipl. ecc. Ljubica Mijatović
Datum izrade projektaJul 2007. godine
Mesto realizacije projektaSelo Pločica, Opština Kovin
Vrednost projekta14.000.000,00 EURA
Cilj projektaCilj investicije je izgradnja novog objekata sa osnovnom namerom da tehnološki proces i celokupna organizacija predviđene delatnosti bude u logičnom redosledu odvijanja neophodnih aktivnosti od prijema sirovine, njenog skladištenja, sušenja, dalje prerade, skladištenja gotovih proizvoda i isporuke gotovih proizvoda.
Fabrika će funkcionisati kao celina 4 tehnološke linije:
- prerada krompira u čips,
- prerada krompira u pire,
- prerada voća i
- prerada povrća i lekovitog bilja,
zbog čega će u njenom sastavu biti formirani svi neophodni sadržaji potrebni za realizaciju predviđenih delatnosti.
Predinvesticiona studija je urađena u saglasnosti sa Pravilnikom o sadržini i obimu prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti, “Službeni glasnik RS“, br 39/99.
Kratak opis