ELEKTRONSKO POSLOVANJE I MARKETING

1. ELEKTRONSKO POSLOVANJE U današnjem svetu povećane globalizacije tržišta i ekonomske regionalizacije poslovanje ne može biti uspešno bez upotrebe moderne informacione...

CEFTA – osnovni pojmovi

U sferi globalizacije svetske privrede, sve se više nameće potreba za uključivanje u svetske privredne tokove svih zemalja koje su tržišno...