Menadžment i preduzetništvo

Preduzetništvo se može definisati kao stvaranje promena u cilju korišćenja poslovnih potencijala. Istorijski posmatrano,vlasnici preduzeća manjih i većih,u periodu kada su...

Carina

Carine i carinski sistem odredjene države je od odgromnog značaja za razvoj i zaštitu domaće privrede. Bez modernih carina i carinskog...

Brendiranje

Brend (eng: Brand) predstavlja holističku sumu (sinergiju) svih podataka o proizvodima ili grupama proizvoda radi poboljšanja verodostojnosti i ugleda organizacije ili...

Brend u medjunarodnom marketingu

U MEĐUNARODNOM MARKETINGU Brend igra ključnu ulogu u širenju firme na internacionalnom nivou. Skladna građa međunarodnog brenda je osnovna komponenta generalne...